Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Π.Ο.Π. ΚΡΑΣΙΑ ΣΗΤΕΙΑ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΣ

  Τρία νέα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) είναι πλέον γεγονός με ισάριθμα προεδρικά διατάγματα που υπογράφηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια καθώς και από από τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ (7081, Αρ. Φύλλου 260, τ.Α', 13-12-2011).
Η Ονομασία Προέλευσης «ΣΗΤΕΙΑ» αναγνωρίζεται και προστατεύεται ως απλή για οίνους που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων των κτηματικών περιοχών της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας και των Τοπικών Κοινοτήτων. Οι οίνοι οι οποίοι δικαιούνται να φέρουν την ονομασία προέλευσης απλή «ΣΗΤΕΙΑ» είναι:
α) Ερυθροί ξηροί που παράγονται από συνοινοποίηση σταφυλιών ή ανάμειξη οίνων των ποικιλιών «Λιάτικο» σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και το υπόλοιπο «Μανδηλαριά».
β) Ερυθροί γλυκείς των τύπων: αα) Οίνος γλυκύς (VIN DE LIQUEUR), ββ) Οίνος γλυκύς φυσικός (VIN DOUX NATUREL) και γγ) Οίνος φυσικώς γλυκύς (VIN NATURELLEMENT DOUX) που παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας «Λιάτικο».
γ) Λευκοί ξηροί που παράγονται από συνοινοποίηση σταφυλιών ή ανάμειξη οίνων των ποικιλιών «Βηλάνα» σε ποσοστό 70% και «Θραψαθήρι» σε ποσοστό 30%.
δ) Οίνος από λιαστά σταφύλια/λιαστός και οίνος λικέρ από λιαστά σταφύλια, που παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο, Αθήρι, Θραψαθήρι, Λιάτικο (με λευκή οινοποίηση), Μοσχάτο άσπρο (Μοσχάτο Σπίνας) και Malvasia di Candia aromatica. Οι ανωτέρω ποικιλίες μετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός των δύο τελευταίων οι οποίες εφόσον μετέχουν θα καλύπτουν συνολικά ποσοστό μέχρι 15%».
Η  Ονομασία Προελεύσεως «ΛΗΜΝΟΣ» αναγνωρίζεται και προστατεύεται ως απλή, οι λευκοί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι, οι ερυθροί ξηροί οίνοι καθώς και ο οίνος από λιαστά σταφύλια/λιαστός και ο οίνος λικέρ από λιαστά σταφύλια, που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που καλλιεργούνται στη νήσο Λήμνο.
2. Οι λευκοί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Μοσχάτο Αλεξανδρείας.
3. Οι ερυθροί ξηροί οίνοι παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Λημνιό (Καλαμπάκι).
4. Ο οίνος από λιαστά σταφύλια/λιαστός και οίνος λικέρ από λιαστά σταφύλια, παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Λημνιό (Καλαμπάκι) σε ποσοστό 90% και Μοσχάτο Αλεξανδρείας σε ποσοστό 10%».
Η Ονομασία Προελεύσεως «ΧΑΝΔΑΚΑΣ−CANDIA» αναγνωρίζεται και προστατεύεται ως απλή για λευκούς, ερυθρούς ξηρούς οίνους καθώς και για οίνο από λιαστά σταφύλια/λιαστό και οίνο λικέρ από λιαστά σταφύλια, που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που καλλιεργούνται στις κτηματικές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών, των Τοπικών Κοινοτήτων Καλυβίων κ.α.
2. Οι λευκοί ξηροί οίνοι παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Βηλάνα σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, με προαιρετική συμμετοχή των ποικιλιών Βιδιανό, Ασύρτικο, Αθήρι, Θραψαθήρι σε ποσοστό μέχρι 15%.
3. Οι ερυθροί ξηροί οίνοι παράγονται από συνοινοποίηση σταφυλιών των ποικιλιών Κοτσιφάλι σε ποσοστό 70% και Μανδηλαριά σε ποσοστό 30%.
4. Ο οίνος από λιαστά σταφύλια/λιαστός και ο οίνος λικέρ από λιαστά σταφύλια, παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο, Αθήρι, Βιδιανό, Θραψαθήρι, Λιάτικο (με λευκή οινοποίηση), Μοσχάτο άσπρο (Μοσχάτο Σπίνας) και Malvasia di Candia aromatica. Οι ανωτέρω ποικιλίες μετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός των δύο τελευταίων οι οποίες εφόσον μετέχουν θα καλύπτουν συνολικά ποσοστό μέχρι 15%.

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΚΑΕΞΙ ΝΕΟΙ Π.Γ.Ε. ΟΙΝΟΙ

  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση δεκαέξι υπουργικών αποφάσεων για οίνους με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και είναι οι εξής :

-ΠΓΕ «ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»: νέα αναγνώριση για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων σε επίπεδο νομού.
-ΠΓΕ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ»: για την παραγωγή  λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων,  οίνων λικέρ, ημιαφρωδών λευκών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων, αφρωδών λευκών και ερυθρωπών οίνων, αφρωδών λευκών και ερυθρωπών οίνων ποιότητας και αφρωδών λευκών οίνων ποιότητας αρωματικού τύπου.
-ΠΓΕ «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, και ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και οίνου από λιαστά σταφύλια.
-ΠΓΕ «ΑΧΑΪΑ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων, ερυθρωπών ξηρών και ημίξηρων καθώς και ημιαφρωδών λευκών και ερυθρωπών ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΜΕΤΕΩΡΑ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών, ερυθρών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων καθώς και λευκών και ερυθρωπών αφρωδών οίνων ποιότητας και λευκών αφρωδών οίνων ποιότητας αρωματικού τύπου.
-ΠΓΕ «ΚΑΡΔΙΤΣΑ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΑΤΤΙΚΗ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων, οίνων λικέρ καθώς και οίνων με την ένδειξη Λιαστός.
-ΠΓΕ «ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΝΗΜΙΔΟΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΜΑΡΤΙΝΟ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΗΜΑΘΙΑ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΒΕΛΒΕΝΤΟ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών οίνων.
-ΠΓΕ «ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»: για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών καθώς και ημιαφρωδών λευκών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων.
-ΠΓΕ «ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΙΝΟΥ»: για την παραγωγή λευκών,   ερυθρών   και  ερυθρωπών ξηρών,  ημίξηρων,  ημίγλυκων  και  γλυκών  καθώς  και  ημιαφρωδών  λευκών  ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

BARLEY WINE

  Κι όμως δεν πρόκειται για κρασί, αλλά για μπύρα. Ο "κρίθινος οίνος" όπως είναι η κυριολεκτική έννοια των λέξεων, είναι ο ορισμός για τις δυνατές μπύρες τύπου ale. Κύριο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι η υψηλή αλκοολοπεριεκτικότητα που ξεκινά από τους 7%vol και φθάνει έως και τους 12% vol. Τα υψηλά αυτά επίπεδα της αλκοόλης θυμίζουν περισσότερο κρασί παρά μπύρα...
  Οργανοληπτικά το χρώμα τους είναι κοκκινωπό κεχριμπαρένιο έως χάλκινο. Αρχικά η γεύση τους είναι αρκετά γλυκιά αλλά το τελείωμα τους έχει έντονα τα αρώματα και τη γεύση του λυκίσκου που επικρατεί. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μπύρας αυτής είναι ο πλούσιος αφρός με μεγάλη διάρκεια. Ο saccharomyces cereviviae (ο κατεξοχήν ζυμομύκητας της οινοποιίας) αποτελεί την πρώτη επιλογή για τις δεξαμενές ζύμωσης αυτής της μπύρας....δοκιμάστε μία!!!

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΙΝΩΝ

  Σκουραίνουν τα πράγματα ως προς την επισήμανση των οίνων στις Η.Π.Α. Ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο θα καθορίζει τη χρήση ορισμένων όρων κι όχι μόνο. Η έμφαση που δίνεται στα αλλεργιογόνα δεν αφήνει...ασυγκίνητο και τον κλάδο της οινοποιίας. Έτσι υποχρεωτική θα είναι η αναγραφή των αλλεργιογόνων συστατικών. Υποχρεωτική επίσης θα είναι η διαθρεπτική επισήμανση των οίνων, αναγράφοντας τις θερμίδες, το ποσοστό των υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Επιπλέον ιδιαίτερη σημασία έχει κάτω από ποιες συνθήκες θα χρησιμοποιούνται όροι όπως η περιοχή, ο αριθμός φιαλών και ο αμπελώνας. Τέλος εξετάζεται ο όρος "Κτήμα" να χρησιμοποιείται μόνο για τα παραγόμενα εντός του κτήματος κρασιά.